• Contact us
  • 联系我们
  • 电话:0731 - 88761671
  • 技术支持:13808410450
  • 传真:0731 - 88983120
  • 邮箱:tsingxiao@163.com
  • 地址:长沙市高新区麓云路100号兴工国际产业园13栋406

 

晶体振荡器的加速度效应严重影响了运动情况下电子设备的性能,传统的机械补偿方法存在诸多不足。天穹电子的抗振晶振在高精度晶体振荡器安装微机电加速度传感器,通过建立晶体振荡器的加速度矢量模型,采用补偿控制的方法实时补偿由于加速度带来的频率偏差。产品为国内首个将电子补偿与机械缓冲结合的晶体振荡器,在高频振动和低频振动都具有较好的减振效果,适合各种运动场合高精度频率基准的需要。目前通过权威部门测试,已申请国家发明专利二项。项目产品在低频下补偿效果明显,且体积小巧,其综合性能大大优于机械补偿产品,在航空航天运动载体的电子设备上具有广泛用途,特别是在机载雷达和导弹应用场合,可显著改善探测精度和效果。

   

                               图1  内部结构与原理                                                             图2 20-200Hz随机振动有无补偿对比         

 

项目

符号

         条件

                标称值

单位

最小

典型

最大

标称频率

fo

 

       100.000000

MHz

初始偏差

 

25ºC,Vc=Vco

-0.2

 

0.2

 

输出

波形

 

 

正弦波

 

电平

 

 

+6

+8

 

dBm

负载

 

 

45

50

55

Ohm

谐波

 

 

 

 

-25

dBc

频率控制

输入阻抗

Rin

 

 

11

 

k

参考电压

Vref

 

 

4.2

 

V

斜率

 

 

 

 

 

频率拉动范围

 

Vc=0V

 

 

-1

ppm

 

Vc=Vco

 

0

 

ppm

 

Vc=Vref

1

 

 

ppm

电源

电压

Vcc

 

4.75

5

5.25

V

启动电流

 

Vcc=5V

 

 

220

mA

稳定电流

 

25ºC,Vcc=5V

 

 

50

mA

相位噪声

静态单边相位噪声

 

1KHz

 

-153

-150

dBc/Hz

 

10KHz

 

-163

-160

振动下单边相位噪声

振动条件*

 

1KHz

 

-143

-140

 

10KHz

 

-153

-150

频率稳定度

频率vs温度

 

25ºC

 

 

100

ppb

频率vs电源电压

 

 

 

 

5

ppb

天老化率

 

30天老化期以后

 

 

3

Ppb

年老化率

 

 

 

0.3

Ppm

 

*振动条件:

20-80Hz       +3dBm/Oct

80-350Hz     0.06g2/Hz

350-2KHz     -3dBm/Oct

资料下载:98393961.pdf